In een Spoor 2 traject zorgen we er samen voor dat jij:

  • Op de hoogte bent van de te nemen stappen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter

  • Helder hebt wat jouw kwaliteiten en interesses zijn, passend binnen jouw mogelijkheden
  • Beschikt over een aantrekkelijk cv en LinkedIn profiel

  • De arbeidsmarkt kent en we deze actief benaderen

  • Beschikt over goede sollicitatie-vaardigheden

Re-integratie / Spoor 2 voor jou

Vervelend, je hebt je ziek moeten melden en bent (nog) niet in staat om terug te keren in je functie. Naast de inspanningen om terug te keren in je functie, of een andere functie binnen jouw organisatie, kan het noodzakelijk zijn om je ook te richten op passend werk buiten de organisatie. We spreken dan over een Spoor 2 traject.

Is Spoor 2 op jou van toepassing? Dan plan ik graag een kennismakingsgesprek met jou en je werkgever. Vervolgens ontvangen jullie een voorstel op maat.