In een Spoor 2 traject zorgen we ervoor dat:

  • De richtlijnen van het UWV / Wet Verbetering Poortwachter worden gevolgd
  • Werknemer zicht heeft op kwaliteiten en interesses, passend binnen de mogelijkheden

  • Werknemer beschikt over een aantrekkelijk cv en LinkedIn profiel
  • Werknemer de arbeidsmarkt kent en deze actief benadert

  • Werknemer beschikt over goede sollicitatie-vaardigheden

  • Werknemer concrete stappen zet naar een nieuwe baan die aansluit op de wensen en mogelijkheden

Re-integratie / Spoor 2 voor je medewerker

Als werkgever heb je te maken met een langdurig zieke werknemer, dit vraagt om de nodige acties en inspanningen. Het kan noodzakelijk zijn om je daarbij ook te richten op passend werk buiten de organisatie. We spreken dan over een Spoor 2 traject.

Wil je een Spoor 2 traject starten voor een werknemer? Ik kom graag kennismaken en vertellen over de werkwijze. Vervolgens ontvang je een voorstel op maat.